Danh mục hàng cấm gởi

Danh mục hàng cấm gởi

Để đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển cũng như tuân thủ về qui định vận chuyển hàng hóa theo các qui định an toàn trong hàng không, VTECO sẽ không nhận gởi các bưu phẩm bưu kiện ( BPBK ) vi phạm an toàn vận...

Thông báo