Danh mục hàng cấm gởi

Để đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển cũng như tuân thủ về qui định vận chuyển hàng hóa theo các qui định an toàn trong hàng không, VTECO sẽ không nhận gởi các bưu phẩm bưu kiện ( BPBK ) vi phạm an toàn vận chuyển hoặc pháp luật không cho phép, bao gồm các danh mục như sau:

A - VẬT CẤM GỞI

- Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.

- Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.

- Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tực ông cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

- Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.

- Sinh vật sống.

- Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập vào nước nhận.

- Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.

- Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí.

- Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau.

 

B - VẬT GỞI CÓ ĐIỀU KIỆN

- Bưu gửi có hàng hóa để kinh doanh phải có chứng từ thuế theo qui định của phápluật.

- Vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành phải thực hiện theo qui định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền và theo thông báo của VTECO

- Vật phẩm hàng hóa dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phải đảm bảo không gây hư hỏng, ô nhiễm bưu gửi khác.

- Vật phẩm hàng hóa gửi trong bưu gửi VTECO vận chuyển, gửi chuyển phát nhanh hỏa tốc qua đường hàng không phải tuân theo những qui định về an ninh hàng không.

 

Ngoài các trường hợp như trên, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

 

 

Thông báo