Chuyển phát hỏa tốc - hẹn giờ

Chuyển phát hỏa tốc - hẹn giờ

.Dịch vụ chuyển phát hỏa tốc – hẹn giờ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp trong việc chuyển hồ sơ thầu, công văn, bưu phẩm, hàng hóa có tính chất quan trọng, áp lực về thời gian.Thời gian toàn trình tính từ...

Thông báo