Tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng nhân sự

Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng rộng rãi ở các địa phương : Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Kiên Giang cho các vị trí như sau:

Thông báo