Dịch vụ phát hàng thu tiền

Dịch vụ phát hàng thu tiền

Sự phát triển của CNTT đã làm thay đổi phương thức mua sắm truyền thống, giữa người bán và người mua không còn khoảng cách địa lý. Người bán và người mua có thể ở bất cứ nơi đâu cũng có thể thực...

Thông báo